Nabożeństwo Drogi krzyżowej w os. Centrum A (fot. Andrzej Kurzydło).