Zdjęcia z festynu parafialnego (fot. Andrzej Kalinowski).