Zdjęcia z pielgrzymki parafialnej szlakiem cysterskim na Dolnym Śląsku (for. Andrzej Kalinowski).