Zdjęcia z pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Hałcnowskiej do Bielska-Białej (fot. Jakub Kalinowski).