Zdjęcia z udziału w przedstawieniu teatralnym w Cieszynie.