Zdjęcia z nabożeństwa Drogi krzyżowej w os. Centrum B (fot. Andrzej Kurzydło).