Zdjęcia przyjęcia do służby liturgicznej nowych ministrantów (fot. Marcin Kukla).