Zdjęcia z parafialnej pielgrzymki na Górę św. Anny i do Poręby (fot. s. Elżbieta Baran).