Zdjęcia ze Mszy św. w intencji o. administratora Nikodema Buczka OCist w jego 10. rocznicę święceń kapłańskich. Po Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych złożyli życzenia Jubilatowi (fot. Andrzej Kurzydło).