Zdjęcia z obchodów 60. rocznicy święceń kapłańskich o. proboszcza seniora Niwarda Karszni OCist (fot. Andrzej Kurzydło).