Zdjęcia z liturgii Niedzieli Palmowej oraz przyjęcia do służby liturgicznej nowych ministrantów (fot. Andrzej Kurzydło).