Zdjęcia z pożegnania o. Nikodema Buczka OCist, dotychczasowego administratora naszej parafii (fot. Teresa Kupiec).