Zdjęcia z Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej (fot. Marcin Kukla).