Zdjęcia z parafialnej pielgrzymki do Miechowa i Racławic (fot. Iwona Warzecha).