Archiwalne zdjęcia o. Niwarda, budowniczego i pierwszego proboszcza naszej parafii (fot. archiwum parafialne).