Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego:

 1. Pragniemy serdecznie podziękować w imieniu nas wszystkich za przygotowanie dekoracji świątecznej siostrze Iwonie, o. Karolowi i Panu Włodzimierzowi, którzy pomagali ustawić elementy dekoracyjne. Lektorowi: Piotrowi Kurzydle za posługę przy ołtarz oraz Siostrom Służebniczkom za asystowanie przy liturgii, Panu organiście za prowadzenie śpiewu. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możemy się łączyć z wami przez transmisje internetowe z naszej parafialnej świątyni. Podziękowania składamy panu Dominikowi Kania.
 2. Drodzy Bracia i Siostry! Trudna i złożona rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, pracować i przeżywać swoją wiarę, nie pozwala nam na szersze i częstsze kontakty i relacje – niech więc czas przeżywania Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa w naszych domach będzie okazją do bardziej osobistego i rodzinnego spotkania się ze Zbawicielem w Misterium Paschalnym. Dziękując serdecznie za pamięć, życzenia, solidarność z nami i każdą pomoc – prosimy o przyjęcie od całej naszej Wspólnoty życzeń:
  Niech światło Wielkanocnego Poranka przenika całą naszą codzienność i pozwala cieszyć się każdą chwilą naszego życia. Niech Chrystus Zwycięzca obdarza siłą, zdrowiem, mądrością i wszelkim błogosławieństwem Was i Wasze Rodziny. Niech zwycięstwo Zmartwychwstałego pomnaża w naszych sercach nadzieję i łaskę wiary, które są sensem i siłą naszego życia, szczególnie w tych tragicznych dniach epidemii. Niech w naszych sercach zawsze rozbrzmiewa Jego pozdrowienie: Pokój Wam! Nie bójcie się, Ja jestem.
 3. Zakazy przeciwdziałające szerzeniu się epidemii zmuszają nas do przyjmowania nadal tylko 5 osób na jednej Mszy Świętej. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję Mszy św. (prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa we Mszy św. telefonicznie – dzwoniąc na furtę klasztorną: 12 644 73 59.
 4. Od poniedziałku (13 kwietnia) Mszy św. o godz. 15:00 nie będzie. Wznowiona zostanie 2 listopada.
 5. Jutro (13 kwietnia) drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. tak jak w niedzielę.
 6. W środę (15 kwietnia) Msza św. w intencji: Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.
 7. Spowiedź i Komunia św. wielkanocna, przypominamy, że trwa od środy popielcowej do niedzieli Trójcy Świętej tj. do 7 czerwca 2020r.
 8. Różaniec w tym tygodniu prowadzi: Róża Miłosierdzia Bożego. Prosimy o indywidualną i w gronie rodziny modlitwę różańcową o wygaśniecie pandemii.
 9. Kaplica bł. Wincentego Kadłubka będzie otwarta do prywatnej modlitwy w godz. od 8:30 do 18:00 (prosimy o przestrzeganie zasady: w kaplicy może przebywać nie więcej niż 5 osób jednocześnie).
 10. Kancelaria parafialna jest nieczynna, aż do odwołania. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: (12 644 34 77), w godzinach urzędowania kancelarii.
 11. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają materialnie naszą parafię przez wpłaty na konto parafii PKO BP SA 46 1020 2906 0000 1802 0171 3056 lub klasztoru PKO BP 92 1020 2892 0000 5302 0357 7079. Za każdą życzliwość, dziękujemy.
 12. W minionym tygodniu odeszli do Pana śp.: Barbara Piechocka, lat 63 os. Handlowe, Jadwiga Chmielnicka, lat 85 os. Słoneczne, Tadeusz Niziołek, lat 62 os. Szkolne, Wojciech Burakowski, lat 72 os. Centrum C, Stefania Ćwikła, lat 91 os. Stalowe, Jadwiga Kolec, lat 65 os. Szkolne. Msza św. zbiorowa za zmarłych we wtorek (14 kwietnia) o godz. 18:00.