Zwiedzając Kraków warto odwiedzić jego najmłodszą dzielnicę – Nową Hutę!

Nowa Huta powstała na terenach ówczesnych wsi (do dzisiaj można zobaczyć stare chałupy między blokowiskami), zaprojektowana od początku jako osobne miasto, którego budowę rozpoczęto w 1949 r. Dzisiaj jest to część Krakowa podzielona na 5 dzielnic: Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie oraz Dzielnica XVIII Nowa Huta, na terenie której znajduje się nasza świątynia.

W strukturze Kościoła katolickiego nasza parafia należy (z 5 sąsiednimi parafiami) do Dekanatu X (Kraków-Mogiła) Archidiecezji krakowskiej, który to Dekanat ściśle współpracuje z parafiami Dekanatu XI (Kraków-Bieńczyce).

Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej świątyni! Niektórzy zjawiają się tu celowo, inni zaglądają do kościoła po drodze na szlakach przecinających Nową Hutę, jeszcze inni przez przypadek odkrywają to miejsce… Nie brakuje tu spacerowiczów z przewodnikami i aparatami w rękach, rowerzystów parkujących przy naszym kościele na krótki odpoczynek, turystów przyjeżdżających do nas własnym transportem lub „ogórkiem” (jak za dawnych czasów), wiernych przybywających na nabożeństwa (którzy skracają sobie drogę „Krakowiakiem”), czy dawnych tutejszych mieszkańców, którzy po latach chcą zobaczyć stare zakątki Huty z czasów swojej młodości.

Zaplanuj swoją wizytę lub przyjedź spontanicznie! Mapę dojazdu do naszego kościoła oraz rozkład połączeń komunikacji miejskiej znajdziesz tutaj. Porządek nabożeństw w naszym kościele znajdziesz tutaj. Krótką historię naszej parafii znajdziesz tutaj.

Warto wiedzieć, że po sąsiedzku, w Parku Szwedzkim, można skorzystać z darmowego WiFi.

Co warto zobaczyć w Nowej Hucie?

  • układ urbanistyczny i architektura dzielnicy (np. sześcioramienny, rozpostarty wachlarz – Plac Centralny, pierwszy powstały blok mieszkalny w os. Wandy, blok szwedzki, blok francuski),
  • budowle sakralne (np. średniowieczny klasztor cystersów w Mogile, drewniany kościół św. Bartłomieja Ap. w Mogile, współczesne kościoły jak Arka Pana – pierwszy kościół w centrum miasta, nasza świątynia parafialna)
  • pałace i dworki (np. dworek Jana Matejki w Krzesławicach, willa Rogozińskich w Mogile, tzw. pałac Dożów w dawnym Centrum Administracyjnym Huty im. T. Sendzimira),
  • forty, obiekty wojskowe (np. fort piechoty 49 1/2 a „Mogiła”),
  • kopce i cmentarze (np. Kopiec Wandy, austriacki cmentarz wojenny nr 390 Mogiła z okresu I wojny światowej),
  • zieleńce i parki (np. Zalew Nowohucki, Park Szwedzki, Park Ratuszowy, Łąki Nowohuckie),
  • miejsca związane z osobą Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II (np. Opactwo w Mogile, kościół św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach).

Niech pomocą w zaplanowaniu wizyty będą poniższe różnorodne szlaki turystyczne. Do zobaczenia!

 

Szlak Cysterski w Polsce.

Wielowiekowe, wspólne dla całej Europy bogactwo dziedzictwa duchowego i kulturowego, jakie pozostawił Zakon Cyster­ski, skłoniły Radę Europy do podjęcia decyzji o utworzeniu szlaku turystycznego dro­gami cystersów i cysterek. 16-17 września 1990 r. w opactwie w Mogile nastąpiło uroczyste powoła­nie Szlaku Cysterskiego w Polsce, który obejmuje wszystkie klasztory w naszej Ojczyźnie. W 1993 r. Fundacja Kultury wyty­czyła Szlak Cysterski i opra­cowała logo Szlaku Cyster­skiego w Polsce, natomiast 20 września 2003 r. na­stąpiło powołanie Rady Ko­ordynacyjnej Szlaku Cyster­skiego w Polsce przy Preze­sie Polskiej Kongregacji Zakonu Cy­sterskiego. Rada jest organem koordy­nującym i wspierającym wszelkie działania mające na celu promocję Szlaku w gminach i powiatach (na terenie których leżą obecne i daw­ne klasztory cysterskie) oraz inicjatyw lokalnych w celu pre­zentacji dorobku duchowego i materialnego „szarych mnichów”, jak również prowadzenie działalności badawczej i naukowej. Na Szlaku Cysterskim w Krakowie znajdują się: Opactwo cystersów w Mogile i nasza parafia (kościół i klasztor w os. Szklane Domy).

 

Trasa Nowohucka.

Nowa Huta to dobrze zaprojektowane, funkcjonalne miasto z długą historią, sięgającą dalej niż tylko do 1949 roku. To tutaj znaleziono najstarszy w Polsce wyrób ze złota, tu znajduje się jeden z najstarszych krakowskich kościołów i tajemniczy kopiec Wandy, córki legendarnego założyciela miasta.

 

 

 

 

Krakowski Szlak Modernizmu – trasa: Nowa Huta.

Trasa nowohucka obejmuje dwie dzielnice – „starą” Nową Hutę oraz Bieńczyce. Szlak w Nowej Hucie rozpoczyna się w Sektorze D – pierwszej po odwilży realizacji urbanistycznego modernistycznego osiedla. Kolejne punkty na mapie to m.in. Nowohuckie Centrum Kultury, Kino „Światowid”, Państwowa Szkoła Muzyczna, bloki: francuski i szwedzki, szkoła w os. Teatralnym na tysiąclecie państwa polskiego, kościół Arka Pana, była Stołówka Pracowników Huty im. Lenina.

 

Nowohucki Szlak Solidarności.

Zobacz dojrzały socrealizm nawiązujący do włoskich rozwiązań okresu renesansu i baroku, postmodernizm, geometrię form, pierwszą w Polsce realizację technologii wielkich płyt, architekturę szwedzkich miast… Odwiedź również miejsca związane z antyrządowymi manifestacjami, walką podziemnej „Solidarności” o wolność oraz krwawy protest przeciwko miastu bez Boga i kościołów. W latach 80. nasza parafia (sąsiadując z ówczesną Hutą im. Lenina) stała się ważnym punktem działalności opozycyjnej. To tu powstało m.in. w 1983 r. Duszpasterstwo Hutników.

 

Szlak bursztynowy Geenways (rowerowy) – pętla po Nowej Hucie.

Przez lata Nowa Huta ciągle zmieniała się będąc świadkiem wielu wydarzeń kulturalnych, politycznych i gospodarczych. Dzisiaj pozostaje ciekawą dzielnicą mieszkaniową o nietuzinkowej historii, z ciągle dużą ilością terenów zielonych, szerokich chodników i ciekawych ścieżek rowerowych.

 

 

 

Ścieżkami Jana Pawła II.

Pamiątki po św. Janie Pawle II można znaleźć w Krakowie niemal na każdym kroku – to był jego dom. Miejsca związane z Papieżem układają się w trasę prowadzącą przez całe miasto: od dawnych Zakładów Sodowych „Solvay”, aż po kościół Arka Pana w Bieńczycach i opactwo w Mogile.

 

 

Szlak Architektury Drewnianej.

Najcenniejsze i najciekawsze zabytkowe obiekty drewniane tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Na Szlaku znalazły się malownicze kościoły, piękne cerkwie, dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny należące do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej, a wśród nich: drewniany kościół św. Bartłomieja Ap. w Mogile.

 

Szlak Twierdzy Kraków.

Poszukiwaczy przygód zapraszamy na eskapadę po krakowskich obiektach architektury obronnej, do których należą dzieła obronne z XIX i XX w.

 

Szlak dworów i pałaców Nowej Huty.

Nowa Huta to nie tylko kombinat i szare bloki, ale również najbardziej zielona dzielnica Krakowa, która powstała na terenach rolniczych. Wsie z terenów obecnej Nowej Huty były bardzo zamożne, spora część tutejszych ziem należała do zakonów, stąd m.in. licznie występujące na tym terenie dwory, pałace i obiekty sakralne.