W Szkole Podstawowej nr 88 odbył się konkurs na hasło zachęcające do powrotu do naszej świątyni jednocześnie wspólnoty, którą tworzymy. Spośród  wielu nadesłanych, wygrała propozycja Marty z 3B: „Zapraszamy, dużo miejsca w Kościele mamy”. Marta wygrała aparat wywołujący zdjęcia, a jej hasło będzie widoczne na naszym kościele. (Miejmy nadzieję, że spełni swoje zadanie i będzie nas tutaj coraz więcej).