W pierwszą rocznicę śmierci śp. o. Niwarda Karszni, w naszym kościele została odsłonięta, staraniem ludzi dobrej woli, tablica pamiątkowa jako wyraz wdzięczności za budowę kościoła i tworzenie wspólnoty parafialnej na os. Szklane Domy. Zostały również zainstalowane w 36. rocznicę męczeńskiej śmierci – relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności i ludzi pracy, którym ojciec Niward posługiwał jako kapłan.

Niech wstawiennictwo błogosławionego ks. Jerzego wspiera nas w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko – módl się za nami