Kierujemy słowa podziękowania do tych wszystkich, którzy przyczynili się by Święta w naszej parafii przebiegały w sposób uroczysty i spokojny. Bóg zapłać siostrze Iwonie i osobom, które Jej pomagały: za ustawienie choinek, wykonanie szopki i wszystkich dekoracji kwiatowych. Młodzieży i osobom dorosłym dziękujemy za udekorowanie choinek. Dziękujemy Służbie Liturgicznej za przygotowanie Liturgii podczas Pasterki.