1. Dziś (6 grudnia) przypada pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic żywego różańca po Mszy św. o godz. 8:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj o godz. 16:30. W tym tygodniu różaniec o godz. 8:30 prowadzi Róża św. Józefa. Msza św. dla członków żywego różańca we wtorek (8 grudnia) o godz. 8:00.
2. Trwamy w adwentowym oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Zapraszamy na Msze św. roratnie, które odprawiane są od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. Bezpośrednio po Mszy św. roratniej, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
3. Dzisiaj (6 grudnia) przeżywamy dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z tej okazji można złożyć ofiarę do puszki przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia na potrzeby katolików mieszkających za naszą wschodnią granicą.
4. Od obecnej niedzieli czytane są nowe wypominki roczne.
5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny. W kruchcie kościoła parafialny Zespół Charytatywny – Caritas rozprowadza świece – wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Ofiary ze sprzedaży, zostaną przeznaczone na pomoc świąteczną dla najuboższych. Są też do nabycia kartki świąteczne i stroiki.
6. We wtorek (8 grudnia) przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte w naszym kościele w tym dniu o godz. 6:30, 8:00, 15:00 i 18:00. Godzina łaski od godz. 12:00 -13:00.
7. W czwartek (10 grudnia) zapraszamy na Mszę św. w intencji rodzin naszej parafii. Po Mszy św. nabożeństwo do bł. Edmunda Bojanowskiego.
8. Małżeństwa, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze małżeństwa, a zechcą przeżyć Jubileusz na wspólnej uroczystości w Niedzielę Świętej Rodziny (27 grudnia) prosimy o zgłaszanie się w kancelarii.
9. Obowiązujące przepisy państwowe nie pozwolą nam zorganizować, jak w minionych latach spowiedzi przedświątecznej. Dlatego prosimy, by zaplanować spowiedź wcześniej. Nie czekajmy na dni przed świętami, ale potraktujmy cały okres Adwentu jako czas przygotowania. Spowiadamy codziennie – podczas każdej Mszy św.
10. Ważnym czasem w adwencie są rekolekcje adwentowe. Dlatego pomimo okoliczności zewnętrznych podejmiemy wysiłek zorganizowania rekolekcji. Rekolekcje adwentowe odbędą się za tydzień w dniach od 12 – 16 grudnia. Będzie im przewodniczył ks. prof. dr hab. Robert Woźniak. Nauki rekolekcyjne będą głoszone na niedzielnych Mszach św., a w tygodniu na Mszy św. wieczornej o godz. 18:00.
11. Jest czymś oczywistym, że wizyta duszpasterska 2021 nie będzie się mogła odbyć w tradycyjnej formie. Proponujemy wizytę duszpasterską w dwóch etapach:
• (I etap) Msza św. w kościele w intencji mieszkańców poszczególnych Osiedli i z udziałem mieszkańców tych Osiedli. Będzie to miało miejsce podczas Mszy św. o godz. 12:30. Po Mszy św. nastąpi w kościele modlitwa: za rodziny, chorych, za dzieci i młodzież i zmarłych.
• (II etap) Odwiedziny rodzin w domach, do których duszpasterze przybędą na indywidualne zaproszenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby duszpasterze odwiedzili rodziny, które tego spotkania potrzebują. W związku z tym uprzejmie prosimy o zgłaszanie się rodzin, które pragną przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską (zakrystia, kancelaria, telefon lub mail). Odwiedziny rozpoczną się od poniedziałku 28 grudnia. Termin zgłoszeń ze względów organizacyjnych określamy do dnia 23 grudnia 2020.
(na stoliku przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia są wyłożone Wizyta Duszpasterska 2021 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)
12. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Helena Pietrzykowska, lat 87 os. Szkolne, Władysława Czajka, lat 88 os. Szkolne, Krystyna Proniewicz, lat 62 os. Szkolne, Henryk Lupa, lat 91 os. Hutnicze, Wanda Bryndza, lat 95 os. Centrum B, Józef Baran, lat 99 os. Szkolne, Halina Wójcik-Salamon, lat 79 os. Szkolne Domy, Wojciech Piątkowski, lat 56 os. Słoneczne. Msza św. zbiorowa za zmarłych we wtorek (8 grudnia) o godz. 18:00.