W piątki Wielkiego Postu, także w Wielki Piątek, za pobożne odmówienie po Komunii św. modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny.

Odpust  zupełny można zyskać także za pobożne odprawienie Drogi krzyżowej (należy ją odprawić przed stacjami drogi krzyżowej prawnie erygowanymi. W indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji, w odprawianiu wspólnotowym wystarczy, że przechodzi prowadzący lub ministrant). Odpust taki można zyskiwać codziennie, nie tylko w Wielkim Poście, lecz w ciągu całego roku.

W Polsce za udział w Gorzkich żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.