Szczęść Boże

Od jutra (tj. 27 marca) zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa w związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną. Tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Jesteśmy wezwani do ograniczenia do minimum kontakty społeczne. W miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Jedną z zasad obowiązujących w całym kraju jest ta, że w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Dlatego też, spotkania w grupach zostają zawieszone do odwołania.

Aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej parafii, Facebooku i przez aplikację PentecostApp.