Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczną uroczystość św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia – uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Codziennie będziemy odmawiać litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność i fałszywa litość, potrzebujemy na nowo usłyszeć EWANGELIĘ ŻYCIA.

Informacje, materiały, modlitwy: https://pro-life.pl/zazyciem/