Dnia  9  kwietnia  2021  r.,  w  wieku  55 lat, w  34.  roku  życia  zakonnego  oraz  28. roku  kapłaństwa,  w  szpitalu  w  Szeged na Węgrzech odszedł do Pana o. Bogdan  Adamczyk,  członek  Zakonu  Braci Mniejszych  Konwentualnych  (Franciszkanów)  z  Prowincji  św.  Antoniego  i bł. Jakuba Strzemię afiliowany czasowo do  Prowincji  św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce. Bogdan, syn Władysława i Marii z domu Dudek,  urodził  się  13  lipca  1965  r. w Limanowej.  Dzieciństwo  i  młodość spędził w Krakowie-Nowej  Hucie,  gdzie wychowywał się razem z dwoma braćmi w rodzinie robotniczej. Po  ukończeniu  podstawowej   edukacji przez  sześć  lat  pracował  jako  ślusarz, równocześnie ucząc się w szkole zawodowej, a następnie w technikum budowlanym. W 1986 r., mając 21 lat, zgłosił się do Zakonu Franciszkanów i został przyjęty na nowicjat w Kalwarii Pacławskiej, który ukończył  w  dn.  25  września  1987  r. złożeniem  swojej  pierwszej  profesji zakonnej. Po nowicjacie o. Bogdan podjął dalszą formację zakonną oraz studia filozoficzno-teologiczne  w  Seminarium  franciszkańskim w  Krakowie.  Po  ukończeniu czwartego roku zdeklarował chęć wyjazdu na Węgry i gotowość podjęcia pracy nad  reorganizacją  struktur  tamtejszej Prowincji. 3 października 1992 r. złożył swoje  śluby  wieczyste,  które  przyjął ówczesny Minister prowincjalny, o. Zdzisław Gogola.  Dalszy etap studiów o. Bogdan odbył na Węgrzech,  w  Seminarium  w  Eger. 10października  1992  r.  w  Miszkolcu został  wyświęcony  na  diakona,  a  20 czerwca 1993 r., na prezbitera. Na swoim obrazku prymicyjnym zamieścił motto:  „Wyjdź  z  twojej  ziemi  rodzinnej  i  z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1).Przez pierwsze półtora roku po święceniach  pracował  jako  wikariusz  Parafii w Nyírbátor,  niedaleko  granicy  rumuńskiej.  W  latach  1995-2000 przebywał w Miszkolcu,  gdzie  najpierw  był  wikariuszem, a od 1998 r., proboszczem. W 1996  r.  o.  Bogdan  został wybrany na asystenta  i  ekonoma  odnowionej  Prowincji św. Elżbiety Węgierskiej. Po upływie    czteroletniej    kadencji    ponownie został  członkiem  Rady  prowincjalnej, tym razem obejmując urząd sekretarza. W  tym  czasie  przez  rok  przebywał  w niedawno    odzyskanym przez    Zakon klasztorze w Eger, a następnie w Arad, gdzie pełnił urząd gwardiana i proboszcza. W 2005 r. o. Bogdan powrócił do Polski, dołączając  do  wspólnoty  klasztornej w Radomsku,  gdzie  została  mu  powierzona funkcja magistra junioratu. Po  roku  ponownie  wyjechał na Węgry, gdzie do 2011 r. pełnił urząd proboszcza w Miszkolcu.   Pod   koniec   2011   r.,   ze względów  zdrowotnych,  został  skierowany  do  klasztoru  św.  Antoniego  w Krakowie.

Od  lipca  2012  r.  o.  Bogdan przebywał przez  rok  w  klasztorze  Dwunastu  Apostołów w Rzymie  a  w  2013  r.  został skierowany  do  klasztoru  w  Brehovie  na Słowacji, gdzie został wybrany na przełożonego  miejscowej  wspólnoty.  Urząd ten sprawował do 2015 r. W  tym  samym  okresie,  w  latach  2010-2013,  o.  Bogdan  odbył  studia  doktoranckie  na  Uniwersytecie  Katolickim  w Budapeszcie, a w 2014 r. zwieńczył je uzyskaniem  tytułu  doktora  historii  Kościoła.  W  2013  r.  otrzymał  też  odznaczenie „zasłużony dla miasta Miszkolc”. Od  stycznia  do czerwca  2016  r. o.  Bogdan  pełnił  urząd  wikariusza  Parafii  w Ózd  na  Węgrzech,  a  następnie  został skierowany  do  Sacro  Convento  w  Asyżu, gdzie przez rok zajmował się oprowadzaniem grup pielgrzymkowych. Kolejny rok spędził w klasztorze w Rychwałdzie. W 2018 r. o. Bogdan powrócił do pracy w klasztorach węgierskich, które w tym czasie  znajdowały  się  już  w  obrębie Delegatury Prowincji gdańskiej. Początkowo, przez kilka miesięcy posługiwał w Miszkolcu, a następnie w Arad.1 lipca 2020 r. kapituła Prowincji gdańskiej  powierzyła  o.  Bogdanowi  urzędy gwardiana i proboszcza w Segedynie. W czerwcu  podjął  zakończone  pomyślnie starania  o  4-letnią afiliację do Prowincji gdańskiej.4  marca  2021  r.  o.  Bogdan  otrzymał obywatelstwo węgierskie. 21  marca  2021  r.  u  o.  Bogdana  Adamczyka stwierdzono zakażenie korona wirusem.  Z  powodu  ciężkiego  przebiegu choroby  26  marca  został  przewieziony do  szpitala  a  1  kwietnia,  w związku  z wciąż  pogarszającym  się stanem  zdrowia,  został  podłączony  do  respiratora. W takim  stanie  znajdował  się  aż  do swojej śmierci, która nastąpiła 9 kwietnia 2021 r. około godz. 16.00.

WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ MU DAĆ PANIE…