Drodzy Parafianie! Za nami historyczne wydarzenie i wielkie przeżycie duchowe – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. Mamy nadzieję, że wszyscy biorący w niej udział mieli okazję do duchowego ubogacenia się i umocnienia swojej wiary. Dziękujemy tym wszystkim Parafianom, którzy się zaangażowali w przygotowanie i organizację czasu Nawiedzenia: za czynny udział i pomoc w Liturgii tych dni – lektorom i ministrantom. Dziękujemy Rycerzom św. Jana Pawła II za pomoc w niesieniu obrazu. Dziękujemy za udział wszystkim delegacjom sztandarowym. Siostrze Iwonie serdecznie dziękujemy za przygotowanie wystroju kościoła. Księżom Gościom – dziękujemy za sprawowane Eucharystie i głoszone Słowo Boże.