„Wiemy, że technologia oparta na spalaniu silnie zanieczyszczających paliw kopalnych, zwłaszcza węgla, ale także ropy naftowej, a w mniejszym stopniu gazu, powinna być stopniowo zastąpiona” – pisał w encyklice „Laudato si” papież Franciszek i apelował, by „wykorzystać odnawialne źródła energii”.

Instalacja fotowoltaiczna jest to zestaw niezbędnych urządzeń, którego celem jest wyprodukowanie prądu z promieni słonecznych. Na instalację składają się panele fotowoltaiczne (ogniwa, panele, baterie słoneczne, moduły fotowoltaiczne), falownik (inaczej inwerter) i dwukierunkowy licznik energii. Panele fotowoltaiczne pochłaniają fotony (czyli elementarne cząstki światła) i przetwarzają go w prąd stały, który poprzez przewód prądu stałego przepływa do falownika. Z kolei falownik (inwerter) przetwarza ten prąd stały w prąd zmienny, z którego właśnie korzystamy w domu. Wytworzoną energię elektryczną zużywamy na bieżąco, a ta która nie zostaje zużyta – magazynowana jest w sieci, a później zużywana nocą lub zimą. Do obliczenia zużytej i zmagazynowanej energii służy dwukierunkowy licznik energii.

Przez założoną instalację fotowoltaiczną chcemy pokazać, że warto dbać o środowisko. Chcemy odpowiedzieć na wezwanie Papieża Franciszka. Cieszę się, że udało się i nam dokonać razem z Wami realizacji tego projektu – montażu instalacji fotowoltaicznej.

Pomóż zebrać 270 600 zł dokonując wpłaty przelewem tradycyjnym lub składając ofiarę na składkę w 3. niedzielę miesiąca.

Konto parafialne (wpłaty przelewem tradycyjnym:

PKO BP SA 46 1020 2906 0000 1802 0171 3056   z dopiskiem fotowoltaika

Za okazane dobro serdecznie dziękujemy! Prezentujemy Wam Drodzy Parafianie i nasi Sympatycy filmik, na którym widać już zamontowaną instalację fotowoltaiczną.

o. Augustyn Spasowicz – proboszcz