W naszym kościele możemy zobaczyć wyróżnione prace uczniów, którzy za pomocą prostej czarno-białej grafiki wyrażali tęsknotę Jezusa za ludźmi w świątyni.