Opactwo Mogilskie w przyszłym roku będzie obchodzić 800-lecie swego istnienia i działalności. Z tej okazji została wydana książka autorstwa o. Korneliusza poświęcona św. Bernardowi – Rozkrzewicielowi Zakonu Cystersów pt.:„Płomienne serce oddane Jezusowi i Maryi”. Książkę można nabyć u nas przed kościołem oraz w Mogile.