W zbliżającym się roku, ojcowie udadzą się z wizytą duszpasterską w następującym porządku:
os. Centrum A – o. Gerard
os. Centrum B – o. Michał
os. Centrum C – o. Wincenty
os. Centrum D i os. Handlowe – o. Bernard
os. Słoneczne i os. Szklane Domy – o. Robert
os. Hutnicze – o. Marcin
os. Stalowe – o. Korneliusz
os. Szkolne – o. Augustyn
O wizytę duszpasterską można również poprosić pisząc na adres: parafia@szklanedomy.cystersi.pl
Brak dostępnego opisu zdjęcia.