1. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę z racji 3. niedzieli miesiąca oraz te przesyłane na konto parafialne. Zebrane środki przeznaczamy na inwestycje w naszej parafii – spłata zamontowanych mat na ławkach. Wszystkich naszych ofiarodawców polecamy Bogu w modlitwach podczas Mszy św., w każdą środę o godz. 18:00.
  2. Dzisiejsza niedziela (20 lutego) w naszej parafii to dzień wspólnej modlitwy za rodziny i małżeństwa. Dziękujemy Panu Bogu za sakrament małżeństwa i dar życia rodzinnego. Niech Święta Rodzina czuwa nad naszymi rodzinami.
  3. W czwartek (24 lutego) Wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Metanoia”, zaprasza na Mszę św. na godz. 18:00, uwielbienie oraz modlitwę wstawienniczą z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
  4. W tym tygodniu o godz. 8:30 różaniec prowadzi Róża Królowej Różańca św. Msza św. za chorych członków Żywego Różańca w czwartek (24 lutego) o godz. 8:00.
  5. W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klasy siódmej (dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:30 dla grupy I i II), w przyszłym tygodniu dla klasy ósmej. Szczegóły na stronie internetowej parafii.
  6. Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2, zaprasza rodziców oraz przyszłorocznych uczniów klas pierwszych na cykl spotkań: „Jaka jesteś Szkoło”, we wtorek (22 lutego) w godz.: 17:00 – 18:30. (w trakcie spotkań przewidziano dla dzieci zajęcia, a dla rodziców spotkania z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami).
  7. Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 105, os. Słoneczne 12 – zaprasza na spacery po szkole w dniu: 23.02. w godz. 17:00 – 18:30. Szczegóły na plakacie w gablocie i na stronie internetowej szkoły.
  8. Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4, ogłasza nabór na nowy rok szkolny do klas pierwszych. Szczegóły na plakatach w gablocie oraz stronie internetowej szkoły.
  9. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowej Hucie przy Szpitalu im. Żeromskiego jest otwarty. Zaprasza do oddawania krwi od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-13.00. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie internetowej i na facebooku.
  10. Módlmy się za nasze rodziny, aby były Bogiem silne:

Jezu, Maryjo i Józefie,

w Was kontemplujemy

blask prawdziwej miłości,

do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,

uczyń także nasze rodziny

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii

i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza

przemocy, zamknięcia i podziałów:

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

przywrócić wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,

usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.