W tym roku będzie nam towarzyszyć hasło bardzo krótkie: Pokuty… Jest to wezwanie i myśl przewodnia tych 40 dni, które będziemy przeżywać w Kościele, w naszej Parafii. Wezwanie do pokuty osobistej, jak również pokuty za to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie, a więc pokuty wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu, za profanacje Najświętszego Sakramentu, Krzyży, obrazów, figur świętych i takiej pokuty, która będzie prośbą w kierunku Nieba, aby jak najszybciej ustąpiła epidemia koronawirusa.

W środę popielcową (2 marca) rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W kościele
parafialnym Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane o godz.:
6:30, 8:00, 9:30, 15:00, 16:30, 18:00.

W tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli spożycie w ciągu dnia jednego posiłku w zwyczajnej ilości, a pozostałe posiłki w ilości pomniejszonej oraz obowiązuje wstrzemięźliwość, czyli wstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych – do zachowania postnego są zobowiązani wszyscy wierni, którzy ukończyli 14 rok, a nie rozpoczęli 60 roku życia.

o. Augustyn