Z Inicjatywy Lektorów z naszej parafii powstaje koło różańcowe dla dzieci. Ze względu na pandemie, spotkania odbywają się przez połączenie na spotkaniu video o godz.19:00 na odmówienie jednej dziesiątki różańca.