Rozpoczęły się wakacje. Być może ktoś zastanawia się, co ciekawego można podczas nich zrobić. Pewną propozycją może być Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę, która po raz 42, w dniach od 6 do 11 sierpnia 2022r., wyruszy z Wawelu. Z naszego rejonu będzie tworzona grupa Mogilska, która wyruszy z Mogiły.

42. PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Kolejna 42. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu br. i jak co roku wyruszy „w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny”. Jej tematem będą słowa „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem biblijnym: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Pielgrzymka wyruszy jak co roku w intencji Ojczyzny, Papieża Franciszka, oraz jako podziękowanie za wszystko co otrzymaliśmy od Ojca Świętego św. Jana Pawła II, podczas trwania Jego Pontyfikatu.

PROGRAM DUCHOWY
“Posłani w pokoju Chrystusa” – to właśnie w duchu tych słów będziemy przeżywać tegoroczne pielgrzymowanie do Matki! W tym roku jesteśmy powołani do szukania odpowiedzi, jak żyć Eucharystią każdego dnia i jak dzielić się nią z innymi. Posłani w pokoju Chrystusa – to hasło trzeciego roku programu duszpasterskiego poświęconego sakramentowi Eucharystii. Zachęca ono do odkrycia i zgłębienia duchowego wymiaru Eucharystii. Jakie konsekwencje niesie ze sobą przyjęcie sakramentu Eucharystii? Czy Eucharystia jest tylko tajemnicą, w którą wierzymy i celebrujemy, a może stylem życia, który powinniśmy praktykować każdego dnia? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedź będziemy mogli znaleźć podczas wyjątkowego czasu pielgrzymowania do maryjnego sanktuarium na Jasnej Górze.

Jesteśmy posłani – naszym zadaniem jest bycie misjonarzem Eucharystii i pokoju, jaki ona przynosi. Zatem to hasło i jego przekaz wydaje się szczególnie ważny w kontekście dramatycznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Każdy z nas jest posłany, by nieść pokój i nieustannie o niego prosić. Zatem nie ustawajmy w modlitwach!

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE I MODLITEWNE INTENCJE
Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty, a może nieraz cierpienia za Kościół św., za dar Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego arcypasterza ks. abp Marka Jędraszewskiego, który zachęca nas, by pielgrzymka była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę całej Archidiecezji Krakowskiej.

Wzorem lat ubiegłych chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej Pielgrzymce proponujemy „duchowe pielgrzymowanie” we współpracy z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej i TBCProject poprzez stronę www, media społecznościowe, aplikację BonaFide, transmisje live, intencje pielgrzymów, i itp.

Prośby i intencje modlitewne, które będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy przesyłać na adres e-mail: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl.

W czasie tegorocznego pielgrzymowania intencje będą codziennie polecane Panu Bogu w czasie kolejnych dni pielgrzymowania. Do duchowego pielgrzymowania zachęcamy chorych a także wszystkich, którzy nie mogą się wybrać razem z nami, min. poprzez:
• udział w uroczystym pożegnaniu pielgrzymów i Mszy św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Wawelskim Wzgórzu, w dniu 6 sierpnia o godz. 7:00,
• udział w uroczystym powitaniu pielgrzymki na Jasnej Górze 11 sierpnia od godziny 15:30 i uczestnictwo we Mszy św. na zakończenie Pielgrzymki pod szczytem Jasnej Góry 11 sierpnia o godz. 19:00.

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW
Trudne okoliczności aktualnej sytuacji jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Boga. Historia zaś wskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do Pana Boga i została ona wysłuchana.

Podobnie jak w roku 2021, zgodnie ze stanem prawnym pielgrzymka zostanie zorganizowana z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego oraz w formie duchowej.

Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju, czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, bagaże pielgrzymów przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze „Oczywiście istnieje też możliwość zakupu wody mineralnej, chleba u służb pielgrzymki, czy w wielu małych sklepikach, w miasteczkach i wioskach na trasie.

Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencje, modlitwa, Anioł Pański, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia. To też możliwość
rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę np. z księżmi czy siostrami zakonnymi czy np. wspólnie pośpiewać.

Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

Każdy pielgrzym dokonując zapisu na pielgrzymkę akceptuje zasady RODO, zawierające również zasady ochrony wizerunku. Zasady RODO zamieszczone są na stronie www. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg. Przeczytaj pełny tekst Informacji o RODO, zawierającą również zasady ochrony wizerunku na pielgrzymce krakowskiej tutaj.