1. Dzisiaj w niedzielę (31 grudnia) w Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, otaczamy szczególną modlitwą wszystkie rodziny naszej parafii, prosząc dla nich o dar wzajemnej miłości i błogosławieństwa w codziennym życiu. Nasza parafia raduje się darem wprowadzenia relikwii Bł. Rodziny Ulmów. Z tej okazji prezentujemy wystawę, w kaplicy bł. Wincentego: Samarytanie z Markowej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystawy.
 2. Dziś o godz. 16:30 uroczyste Nieszpory na zakończenie roku kalendarzowego oraz Msza Święta o godz. 17:00. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odśpiewanie lub recytację w kościele hymnu Ciebie Boga wysławiamy.
 3. W poniedziałek (1 stycznia) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odśpiewanie lub recytację w kościele hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź.
 4. Na cały Nowy Rok, wszystkim parafianom życzymy: aby Pan Jezus, Syn Boży błogosławił Was, Wasze rodziny, umocnił łaskę wiary i strzegł na wszystkich życiowych drogach. Niech ustąpią mroki świata a nadzieja rozświetli twarze, aby Bóg, który stał się człowiekiem uzdrowił chorych, obdarzył pokojem i napełnił radością. Świętej Rodzinie: Jezusowi, Maryi i Józefowi oraz błogosławionej Rodzinie Ulmów – zawierzamy nasze sprawy i intencje.
 5. W tym tygodniu przypada: 4 stycznia (1. czwartek miesiąca) – Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne o godz. 18:00; 5 stycznia (1. piątek miesiąca) – Msze św. i nabożeństwa oraz spowiedź o stałych godzinach. W tym dniu składka na parafialny Caritas.
 6. W sobotę (6 stycznia) przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Uroczystość ta zobowiązuje wiernych do udziału we Mszy św. Msze św. według porządku niedzielnego. Na każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy. Po Mszy św. siostry i schola rozprowadzają Kadzidło – jako dar dla ubogich – Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. W tym dniu przypada również (1. sobota miesiąca) – nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 16:00.
 7. 6 stycznia (sobota) zapraszamy na Mszę św. o godz. 17:00 wszystkich Parafian oraz wszystkich członków grup działających przy naszej parafii do wspólnej modlitwy. Po Mszy św. w auli św. Benedykta odbędzie się spotkanie opłatkowe, na którym zostanie wyświetlony film pt.: Cysters, który został przygotowany z okazji czterdziestolecia naszej parafii.
 8. Polecamy prasę katolicką. Pod chórem jest do nabycia: Gość Niedzielny oraz Niedziela.
 9. Różaniec w tym tygodniu o godz. 8:30 prowadzi Róża Objawienia Pańskiego. Za tydzień w niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 10. Trwa wizyta duszpasterska. Odwiedzamy każdą rodzinę, która chce nas przyjąć – tak jak to było przed pandemią. Plan kolędy został umieszczony na stronie internetowej parafii oraz wywieszony w gablotach przed kościołem.
 11. Korzystajmy z daru Penitencjarii Apostolskiej udzielonej naszej Parafii: zyskując łaskę odpustu zupełnego i papieskiego błogosławieństwa. Odpust zupełny można zyskać pod zwykłymi warunkami: (spowiedzi sakramentalnej, komunii eucharystycznej, modlitwy w intencjach papieża).
 12. W minionym tygodniu odeszły do Pana śp.: Jadwiga Adamowicz, lat 93 os. Szklane Domy, Alicja Strug, lat 94 os. Słoneczne, Stanisława Salwińska, lat 84 os. Handlowe. Msza św. zbiorowa za zmarłych we wtorek (2 stycznia) o godz. 18:00.