Działalność duszpasterska w naszej parafii:

Biblioteka parafialna

Biuro „Radio Maryja”

Boks Kraków

Chór parafialny „Cantores Beati Vincentii”

Domowy Kościół

Duszpasterstwo hutników

Duszpasterstwo Romów

„Face To Face”

Gazeta parafialna „Szklane Domy”

Grupa AA

Kapelan szpitala

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego (dla narzeczonych i małżeństw)

Neokatechumenat

Odnowa w Duchu Świętym „Metanoia”

„OdNOWA” – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Poradnia Pedagogiczna

Pierwsza Komunia św. (3 klasa szkoły podstawowej)

Poradnia prawna

Rada duszpasterska

Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

Rycerstwo św. Michała Archanioła

Sakrament chrztu św.

Sakrament pokuty i pojednania (spowiedź św.)

Sakrament bierzmowania (6, 7, 8 klasy szkoły podstawowej, dorośli)

Sakrament kapłaństwa, życie monastyczne, duszpasterstwo powołaniowe

Sakrament małżeństwa

Sakrament namaszczenia chorych

Służba liturgiczna (diakonia, lektorzy, ministranci)

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Świetlica św. Rity

Wystąpienie i powrót do Kościoła

Zespół charytatywny „Caritas”

Żywy różaniec