Matka Boża Częstochowska w ołtarzu głównym naszej świątyni (przed koronacją)Wybór Matki Bożej Częstochowskiej na patronkę naszej parafii wiąże się z ocaleniem Krakowa od pożogi ostatniej wojny, z uroczystościami jubileuszowymi 600-lecia Jasnej Góry oraz z istniejącym wśród wiernych dość powszechnym odczuciem o szczególnej opiece Pani Jasnogórskiej w czasie wielkich zagrożeń dla Kościoła i Ojczyzny. Wybór ten łączy się także ze szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej pielęgnowanym w Zakonie Cysterskim.

Po II wojnie światowej mieszkańcy Krakowa pielgrzymowali z dziękczynną intencją do Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. Pragnęli wyrazić wdzięczność ukrzyżowanemu Chrystusowi za ocalenie miasta. Czynili to za pośrednictwem Pani Jasnogórskiej – Matki Zawierzenia. W Lasku Mogilskim (nieopodal Sanktuarium) składają wotum w postaci drewnianej kapliczki z ręcznie haftowanym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Czcicieli Matki Bożej w tym miejscu stale przybywało zwłaszcza, że w Nowej Hucie nie było wolno budować nowych świątyń. Po wybudowaniu kaplicy w os. Szklane Domy (1983 r.) kapliczka w Lasku Mogilskim trochę opustoszała, gdyż w dzień odpustu (26 sierpnia) większość wiernych zaczęła uczęszczać do nowej, o wiele większej kaplicy. Więcej informacji o kapliczce w Lasku Mogilskim znajdziesz tutaj.

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w ołtarzu głównym naszego kościołaZbawiciel na Krzyżu od wieków wiąże wiernych ze swoją Matką, która jest nam dana ku obronie jako zwiastunka wolności, pokoju, miłości, solidarności i znak nowego kościoła. Maryja weszła w rzeczywistość budowy kościoła i klasztoru i stanowiła istotne oparcie dla wszelkich poczynań w rozwoju lokalnego Kościoła. Za przykładem świętych Ojców naszych zawsze szukaliśmy ratunku u Matki Bożej, aby ochronić się od prób zniewolenia. I też od zarania Nowej Huty czuliśmy Jej obecność i opiekę. Święty Bernard z Clairvaux jest wzorem ufności w pośrednictwo Maryi u Boga. Stał się jednym z największych piewców Maryi: „Całym więc sercem, całą gorącością ducha czcijmy Maryję, ponieważ taka jest wola Tego, który chciał, byśmy wszystko mieli przez Maryję”. Cystersi przepojeni duchem Maryi wznosili swoje klasztory w miejscowościach ustronnych, na terenach nizinnych, które często określano „dolinami Maryi”. Budowane przez siebie klasztory do dnia dzisiejszego nazywają „domami Maryi”, a kościoły są poświęcane ku czci Dziewicy Maryi, Królowej nieba i ziemi.

Korony przygotowane dla naszego parafialnego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej i Dzieciątka9 października 2011 r. została dokonana koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej znajdującego się w ołtarzu głównym naszego kościoła. Koronacji dokonał ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Tekst por.: o. Niward St. Karsznia OCist, Powstanie parafii i budowa kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie, Kraków 1994, str. 57-60.