logo CaritasParafialny zespół charytatywny „Caritas” realizuje wezwanie Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. U Boga najmniejsze dzieło miłości nie jest bez ceny i żaden uczynek miłosierny bez owocu. Zespół zajmuje się osobami samotnymi, w podeszłym wieku, niedołężnymi, pozbawionymi pomocy najbliższych. Organizuje kwesty, zbiórki żywności, rozprowadza świece wigilijne i baranki wielkanocne oraz paschaliki, przygotowuje paczki przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej nocy, dzień chorych w parafii, finansuje pomoce szkolne i obiady dla dzieci z rodzin wielodzietnych, dofinansowuje (w miarę możliwości) kolonie parafialne dla dzieci. Członkowie Zespołu wspierają swoich podopiecznych nie tylko materialnie, ale również pomagają w załatwianiu różnych spraw (np. konsultacje psychologiczne, dyżury prawnika). Punkt wydaje rzeczy nie tylko naszym Parafianom, lecz także innym potrzebującym. Obok darów z żywności, odzieży, wyposażenia mieszkań, prowadzone są (co ważne) rozmowy, ofiarowujemy dobre słowo – słowo otuchy i pocieszenia, gdyż wielu samotnych i będących w trudnej sytuacji łaknie takiego kontaktu bardziej niż kawałka chleba.

Aby Zespół mógł udzielać pomocy, musi pozyskiwać fundusze na swoją działalność. Wszelka pomoc realizowana jest tylko z dobrowolnych składek i darowizn Parafian (ofiarowanych do puszki z napisem „dla ubogich” znajdującej się przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego oraz składanych na tacę w I piątek miesiąca).

Zespół jest otwarty na nowych członków. W dniach spotkań można zgłosić się do posługi na rzecz ubogich – zapraszamy. Praca w zespole ma charakter wolontaryjny.

Opiekunem duchowym Zespołu jest o. proboszcz Augustyn Spasowicz OCist oraz s. Maria Cuper.

Czas i miejsce spotkań Zespołu:
WTOREK, godz. 9:00 – 11:00 w siedzibie Zespołu – wejście od strony garaży,

CZWARTEK, godz. 15:30 – 17:00 w siedzibie Zespołu – wejście od strony garaży,
1. PIĄTEK MIESIĄCA, godz. 18:00 – Msza św. w kościele o miłość społeczną w parafii (za podopiecznych, darczyńców i osoby pracujące w Zespole) oraz nabożeństwo z uczczeniem relikwii św. brata Alberta Chmielowskiego, patrona „Caritas”.

Kontakt telefoniczny z Zespołem „Caritas” w godzinach dyżuru: proszę dzwonić na nr do klasztoru (12-644-73-59 albo 12-643-25-28) i wybrać nr wewnętrzny 38.

Nasza Parafia, we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, od stycznia 2015 roku udziela pomocy żywnościowej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” 2014-2020: podprogram FEAD 2014. Ten Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.