Poradnię prawną prowadzi adw. Lidia Młynarczyk. Poradnia mieści się w tej samej sali, gdzie ma miejsce Poradnia dla narzeczonych i małżeństw (wejście od strony os. Szkolnego – proszę dzwonić domofonem).

Godziny otwarcia:
Uwaga! Z uwagi na występującą sytuację związaną z koronawirusem i ograniczeniami, udzielanie porad prawnych, odbywać się będzie telefonicznie. Adwokat Lidia Młynarczyk będzie dostępna, w każdy wtorek od 15:00 do 17:00 pod telefonem: 601-983-672.

Porady mają charakter ustny i w zakresie spotkania w Poradni są bezpłatne. Porady dotyczą m.in. spraw spadkowych, rodzinnych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, emerytur, umów, zobowiązań, prawa własności, reklamacji, postępowania egzekucyjnego, prawa administracyjnego i innych. W przypadku konieczności sporządzenia pisma, reprezentacji w postępowaniu sądowym, analizy dużej ilości dokumentów, poświęcenia czasu poza spotkaniem w Poradni, wówczas porady są odpłatne (kwota jest uzgadniana indywidualnie z zainteresowanym).

Adwokat Lidia Młynarczyk jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (studia dzienne). W 2011 r. po odbyciu aplikacji zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W kancelarii adwokackiej pracuje od 2007 r. Posiada doświadczenie zarówno w przygotowywaniu pism procesowych, umów i opinii jak i w reprezentowaniu Klientów przed sądami i organami administracji. Współpracuje z kilkoma notariuszami w Krakowie, stąd w przypadku spraw związanych z przeniesieniem własności nieruchomości, darowiznami, sprawami spadkowymi i innymi, które wymagają pomocy notariusza, kieruje do właściwej osoby, która udzieli rzetelnej porady i pomocy w tym zakresie. Swoją kancelarię adwokacką prowadzi przy ul. Ugorek 8/174. Telefon kontaktowy: 601-983-672.