BIERZMOWANIE klasy VI:

Spotkania w naszej parafii dla szóstoklasistów prowadzi o. dr Michał Kempys OCist.

Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu (po 40 minut) od października do maja będą odbywać się w sali 006 (obok kancelarii):

Grupa A – w II czwartek miesiąca o 18:00

Grupa B – w II sobotę miesiąca o 9:00

Grupa C – II czwartek miesiąca o 19:00

Kontakt mailowy z o. Michałem: michkem@poczta.onet.pl; telefon: 12-644-73-59 wew. 19.

BIERZMOWANIE klasy VII:

Spotkania w naszej parafii dla siódmoklasistów prowadzi o. dr Michał Kempys OCist.

Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu (po 40 minut) od października do maja będą odbywać się w sali 006 (obok kancelarii):

Grupa A – w III czwartek miesiąca o 18:00

Grupa B – w III sobotę miesiąca o 9:00

Grupa C – w III czwartek miesiąca o 19:00

Kontakt mailowy z o. Michałem: michkem@poczta.onet.pl; telefon: 12-644-73-59 wew. 19.

Terminy spotkań w grupach dla klasy 8 TUTAJ

Na podstawie „Wskazań Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania” (z 2017 r.) w naszej parafii przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odbywa się przez 3 lata (w 6, 7 i 8 klasie szkoły podstawowej). Sakrament ten jest udzielany przy końcu 8 klasy. Podstawowym, niezbędnym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi przy parafii zamieszkania – w 6, 7 i 8 klasie.  Spotkania te mają przede wszystkim charakter modlitewno-celebracyjny z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego.

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież winna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. (Msza dla młodzieży w naszej parafii w niedziele o godz. 9:30), nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów. 

Podstawowym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania (nie: zameldowania) rodziców dziecka. Niemniej, z różnych przyczyn (np. lokalizacja szkoły dziecka i chęć przyjęcia sakramentu ze swoją klasą czy dogodniejszy dojazd) rodzice mogą prosić o możliwość przygotowania ich dzieci i przyjęcia tego sakramentu w innej parafii niż miejsce zamieszkania (wówczas trzeba uzyskać pisemną zgodę z parafii zamieszkania).

 

Młodzież z klas 8 nie musi przyjść zapisać się z rodzicem/prawnym opiekunem.

Dokumenty potrzebne do zapisu

 • świadectwo szkolne z klasy 7 z oceną z religii (do wglądu);
 • dzienniczek kandydata do bierzmowania z podpisami uczestnictwa we Mszach, nabożeństwach i spowiedzi.

 

KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Egzamin klasa 7.

Pozostałe wymagania dla 7-klasistów (obowiązkowe minimum):

 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
 • udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (młodzież winna uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele o godz. 9:30),
 • spowiedź miesięczna albo przynajmniej 3 razy w roku: w grudniu przed świętami, w kwietniu przed świętami oraz w dowolnym, innym terminie,
 • udział w nabożeństwie różańcowym w październiku: minimum 3 razy. W tygodniu o godz. 8:30 albo 17:15, w niedziele o godz. 16:30; Różaniec dla młodzieży w piątki o godz. 17:15
 • udział w Roratach: 2 razy w Adwencie w grudniu od poniedziałku do soboty o godz. 6:30,
 • udział w nabożeństwie majowym: 1 raz w maju w dni powszednie o godz. 18:30, w niedziele o godz. 16:30,
 • udział w Drodze krzyżowej: 2 razy w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w piątki o godz. 8:30, 15:45, 17:15 lub 18:30 (Droga krzyżowa dla młodzieży),
 • udział w Gorzkich żalach: 1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w niedzielę o godz. 16:15,
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole.

Uczestnictwo we Mszy św. (oprócz wakacji) i nabożeństwach oraz spowiedź muszą być udokumentowane podpisem księdza w zakrystii.     

 

KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych)

Pozostałe wymagania dla 8-klasistów (obowiązkowe minimum):

 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
 • udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (młodzież winna uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele o godz. 9:30),
 • spowiedź miesięczna albo przynajmniej 3 razy w roku: w grudniu przed świętami, w kwietniu przed świętami oraz w dowolnym, innym terminie,
 • udział w nabożeństwie różańcowym: minimum 3 razy w październiku w tygodniu o godz. 8:30 albo 17:15, w niedziele o godz. 16:30; różaniec dla młodzieży w piątki o godz. 17:15,
 • udział w Roratach: 2 razy w Adwencie w grudniu od poniedziałku do soboty o godz. 6:30,
 • udział w Drodze krzyżowej: 2 razy w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w piątki o godz. 8:30, 15:45, 17:15 lub 18:30 (Droga krzyżowa dla młodzieży),
 • udział w Gorzkich żalach: 1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w niedzielę o godz. 16:15,
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole,
 • udział w rekolekcjach parafialnych.

Uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwach oraz spowiedź muszą być udokumentowane podpisem księdza w zakrystii.

 

Na spotkanie zaliczeniowe w klasie ósmej obowiązkowo kandydat/-ka przychodzi z jednym z rodziców.
Plan spotkania:
> Krótka katecheza dla młodzieży i rodziców
> Kto może być świadkiem do bierzmowania?
> Indywidualne odpowiedzi na pytania
> Patron bierzmowania
Na spotkaniu będą potrzebne informacje do wypełnienia zaświadczenia o bierzmowaniu:
> imię z bierzmowania (wybrany patron/patronka bierzmowania)
> data i miejsce chrztu (kandydaci z naszej parafii podają przynajmniej rok i miesiąc swojego chrztu)
Kandydaci spoza tutejszej parafii muszą dostarczyć metrykę chrztu z parafii w której byli ochrzczeni.
Imię i nazwisko świadka do bierzmowania.
Kandydaci mają przynieść że sobą indeks do bierzmowania.
Można przyjść na spotkanie innej grupy, w innym terminie.
 • Spotkania dla kandydatów odbywają się w grupach (w salce katechetycznej bł. Wincentego Kadłubka, wejście od strony os. Szkolnego )
 • Kandydaci z klasy 8. proszeni są o pobranie aplikacji na smartfon PentecostApp i dołączenie do swojej grupy.

Zachęcamy młodzież do regularnego uczestnictwa we Mszach św., skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i udziału w nabożeństwach .