Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, –  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Matko Chrystusa – módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie, odbicie miłości Ojca – módl się za nami

Błogosławiony Edmundzie, ufający Bożej Opatrzności,
Błogosławiony Edmundzie, gorliwy wielbicielu Eucharystii,
Błogosławiony Edmundzie, czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej,
Błogosławiony Edmundzie, szukający pocieszenia u Matki Bożej Gostyńskiej
Błogosławiony Edmundzie, obrońco wiary świętej,
Błogosławiony Edmundzie, niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej,
Błogosławiony Edmundzie, przykładzie ufnego zawierzenia Bogu,
Błogosławiony Edmundzie, mężu modlitwy,
Błogosławiony Edmundzie, założycielu Zgromadzenia Służebniczek Maryi,
Błogosławiony Edmundzie, patronie wiernych świeckich,
Błogosławiony Edmundzie, serdecznie dobry człowieku,
Błogosławiony Edmundzie, sługo ubogich,
Błogosławiony Edmundzie, miłośniku dzieci,
Błogosławiony Edmundzie, opiekunie sierot,
Błogosławiony Edmundzie, wsparcie dla chorych,
Błogosławiony Edmundzie, pocieszycielu opuszczonych,
Błogosławiony Edmundzie, wspomożycielu rodzin,
Błogosławiony Edmundzie, wzorze dla słabych i cierpiących,
Błogosławiony Edmundzie, wychowawco dzieci i młodzieży,
Błogosławiony Edmundzie, pomocy dla umierających,
Błogosławiony Edmundzie, hojny dla potrzebujących,
Błogosławiony Edmundzie, orędowniku w trudnościach,
Błogosławiony Edmundzie, przykładzie pokory i prostoty,
Błogosławiony Edmundzie, miłośniku ojczystej kultury,
Błogosławiony Edmundzie, wzorze patriotyzmu,
Błogosławiony Edmundzie, jednoczący wielu wokół dobra,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadanie, które nam powierzyłeś na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

lub

Boże, Ojcze Niebieski Dawco i Źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski….

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by błogosławiony Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym patronem i orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…..