MnichParafia znajduje się pod opieką duszpasterską cystersów mieszkających w klasztorze, który mieści się w części kompleksu klasztorno-parafialnego na Szklanych Domach. Według prawa kościelnego i zakonnego klasztor na Szklanych Domach jest przeoratem zwykłym zależnym od Opactwa w Mogile. Dlatego przyjmowanie i formacja kandydatów do życia zakonnego (i kapłańskiego) należy do Opactwa Mogilskiego.

W sprawie rozeznania swojego powołania do życia cysterskiego, udziału w rekolekcjach, uzyskania potrzebnych informacji itp. należy zwrócić się do magistra nowicjatu w Mogile.

Msza św i nabożeństwo w naszym kościele w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych w każdy I czwartek miesiąca o godz. 18:00.