Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego powstała w 1998 r. dzięki ówczesnemu proboszczowi o. Niwardowi Karszni OCist, śp. o. Norbertowi Paciorze OCist oraz Beacie Pęcarskiej i wielu osobom, które chciały w naszej parafii utworzyć miejsce przyjazne dla najmłodszych Parafian.Obecnie opiekunem duchowym świetlicy jest o. proboszcz Augustyn Spasowicz OCist.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Działalność świetlicy jest współfinansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Patronką świetlicy jest św. Rita, o wstawiennictwo której dzieci codziennie się modlą.

Świetlica jest otwarta codziennie w godzinach popołudniowych, od 1 września 2020 r. mieści się w części pomieszczeń klasztornych (wejście przez furtę klasztorną). Pomoc znajdują tu przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, nieporadnych wychowawczo. Dzieci mogą tu racjonalnie wykorzystać czas wolny pod opieką wychowawców, np:

 • korzystają z pomocy przy odrabianiu zadań domowych,
 • korzystają z korepetycji,
 • biorą udział w zajęciach muzycznych, plastycznych, sportowych,
 • aktywnie uczestniczą w życiu parafii, np. poprzez udział w każdy piątek w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego,
 • korzystają z codziennych posiłków,
 • otrzymują pomoc żywnościową i rzeczową,
 • uczestniczą w zabawach i grach,
 • korzystają z oferty zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49,
 • chodzą na wycieczki, a w okresie letnim do kina i na basen,
 • wypoczywają na koloniach i zimowiskach,
 • dzieci i ich rodzice korzystają z pomocy pedagogów i kuratorów.

Zobacz galerię zdjęć z wizyty św. Mikołaja!

Świetlica parafialna współpracuje z: www.krakow.pl oraz: www.ngo.krakow.pl.