Klasztor w os. Szklane Domy jest (wg „Konstytucji” naszego Zakonu) przeoratem zwykłym, klasztorem zależnym od Opactwa w Mogile.

Przeor klasztoru:
o. mgr Augustyn Spasowicz OCist

Podprzeor klasztoru:
o. dr Michał Kempys OCist

Furta klasztorna:
tel. 12-314-92-67

Klasztorne konto bankowe:
PKO BP 92 1020 2892 0000 5302 0357 7079

Ojcowie mieszkający w klasztorze i pomagający w duszpasterstwie: zobacz tutaj.