Zdjęcia z Rorat i Pasterki (fot. Andrzej Kurzydło).