Przez sakrament namaszczenia Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby przywrócił im zdrowie i siły, ponadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa przysparzali dóbr duchowych Kościołowi (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1499).

Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim czasie (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1001). Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w realnym niebezpieczeństwie śmierci. Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym (także dzieciom powyżej wieku używania rozumu, czyli ok. 7. roku życia) zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Sakrament namaszczenia można przyjmować wiele razy w życiu. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość (zob. KKK, nry 1514-1515).

Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio o niego prosili. Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim (KPK, kan. 1006-1007). Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem z chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk (KKK, nr 1524).

Starsi i chorzy naszej parafii, którzy nie wychodzą z domu i nie mogą uczestniczyć we Mszy św., mogą prosić o wizytę domową kapłana z posługą spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia chorych w I piątki miesiąca. Aby zgłosić chęć wizyty kapłana co miesiąc, należy kilka dni wcześniej podać imię, nazwisko, adres zamieszkania chorego oraz telefon kontaktowy (do chorego lub do opiekuna chorego) w kancelarii parafialnej lub na furcie klasztornej (można to zrobić telefonicznie). To samo odnosi się do wizyty przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy oraz w nagłych przypadkach (w niebezpieczeństwie śmierci – wówczas z posługą przychodzi ojciec dyżurny). W wybrane dni w ciągu roku można przyjąć sakrament namaszczenia chorych w naszym kościele.

W nagłych wypadkach pogorszenia zdrowia (zagrożenia życia) proszę dzwonić na numer tel.: 603 931 294

Ojcowie udają się z comiesięczną posługą do chorych w następującym porządku:

os. Centrum A – o. Gerard Staszczyszyn OCist (I piątek miesiąca).

os. Centrum B – o. Michał Kempys OCist (I sobota miesiąca; wizyty nie odbywają się w lipcu).

os. Centrum C – o. Bernard Koprowski OCist (I piątek miesiąca).

os. Centrum D – o. Bernard Koprowski OCist (j.w.).

os. Handlowe – o. Bernard Koprowski OCist (j.w.).

os. Hutnicze – o. Marcin Pater OCist (I sobota miesiąca).

os. Słoneczne – o. Robert Łojek OCist (I piątek miesiąca; wizyty również 1 raz w wakacje w lipcu lub sierpniu).

os. Stalowe – o.  Marcin Pater OCist (I sobota miesiąca).

os. Szklane Domy – o. Robert Łojek OCist (j.w.).

os. Szkolne – o. Augustyn Spasowicz OCist (I piątek miesiąca; wizyty nie odbywają się w wakacje).