Klasy 6:

Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu (po 40 minut) – w salce 006:

Grupa A – druga sobota miesiąca o 9,00 (ostatnie 13.05)

Grupa B – drugi czwartek miesiąca o 18,00 (ostatnie 11.05)

Trzecia nieobecność – to skreślenie z listy kandydatów do bierzmowania

Do końca maja – zaliczenie (oddanie kartki osobiście o. Michałowi)

Kontakt mailowy z o. Michałem: michkem@poczta.onet.pl; telefon: 12-644-73-59 wew. 19.

Terminy spotkań w grupach dla klasy 7 i 8 TUTAJ

Na podstawie „Wskazań Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania” (z 2017 r.) w naszej parafii przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odbywa się przez 3 lata (w 6, 7 i 8 klasie szkoły podstawowej). Sakrament ten jest udzielany przy końcu 8 klasy. Podstawowym, niezbędnym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi przy parafii zamieszkania – w 6, 7 i 8 klasie.  Spotkania te mają przede wszystkim charakter modlitewno-celebracyjny z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego.

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież winna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. (Msza dla młodzieży w naszej parafii w niedziele o godz. 9:30), nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów. 

Podstawowym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania (nie: zameldowania) rodziców dziecka. Niemniej, z różnych przyczyn (np. lokalizacja szkoły dziecka i chęć przyjęcia sakramentu ze swoją klasą czy dogodniejszy dojazd) rodzice mogą prosić o możliwość przygotowania ich dzieci i przyjęcia tego sakramentu w innej parafii niż miejsce zamieszkania (wówczas trzeba uzyskać pisemną zgodę z parafii zamieszkania).

Spotkania rozpoczynają się w październiku w sali bł. Wincentego Kadłubka nr 006 (trzecia sala za kancelarią, wejście od strony os. Szkolnego – proszę dzwonić domofonem). Na każde spotkanie młodzież przynosi ze sobą dzienniczek kandydata do bierzmowania. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa (choroba lub inne zdarzenie losowe jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności przez lekarza lub rodziców).

Na każdym roku przygotowań do bierzmowania przewiduje się spotkania z rodzicami – obecność rodziców obowiązkowa.

Młodzież z klas 7:

 • przychodzi zapisać się z rodzicem/prawnym opiekunem
 • przynosi ze sobą świadectwo szkolne z klasy 6 z oceną z religii (do wglądu);
 • przynosi zgodę ze swojej parafii zamieszkania na przygotowanie i bierzmowanie w naszej parafii (dotyczy mieszkających poza parafią Szklane Domy)

Młodzież z klas 8 nie musi przyjść zapisać się z rodzicem/prawnym opiekunem.

Dokumenty potrzebne do zapisu

 • świadectwo szkolne z klasy 7 z oceną z religii (do wglądu);
 • dzienniczek kandydata do bierzmowania z podpisami uczestnictwa we Mszach, nabożeństwach i spowiedzi.

 

KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Osoby z klas 7, które nie zaliczyły egzaminu, proszę aby go zaliczyły u o. Marcina w sali bł. Wincentego Kadłubka

Egzamin klasa 7.

Pozostałe wymagania dla 7-klasistów (obowiązkowe minimum):

 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
 • udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (młodzież winna uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele o godz. 9:30),
 • spowiedź miesięczna albo przynajmniej 3 razy w roku: w grudniu przed świętami, w kwietniu przed świętami oraz w dowolnym, innym terminie,
 • udział w nabożeństwie różańcowym w październiku: minimum 3 razy. W tygodniu o godz. 8:30 albo 17:15, w niedziele o godz. 16:30; Różaniec dla młodzieży w piątki o godz. 17:15
 • udział w Roratach: 2 razy w Adwencie w grudniu od poniedziałku do soboty o godz. 6:30,
 • udział w nabożeństwie majowym: 1 raz w maju w dni powszednie o godz. 18:30, w niedziele o godz. 16:30,
 • udział w Drodze krzyżowej: 2 razy w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w piątki o godz. 8:30, 15:45, 17:15 lub 18:30 (Droga krzyżowa dla młodzieży),
 • udział w Gorzkich żalach: 1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w niedzielę o godz. 16:15,
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole.

Uczestnictwo we Mszy św. (oprócz wakacji) i nabożeństwach oraz spowiedź muszą być udokumentowane podpisem księdza w zakrystii.     

 

KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych)

Pozostałe wymagania dla 8-klasistów (obowiązkowe minimum):

 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
 • udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (młodzież winna uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele o godz. 9:30),
 • spowiedź miesięczna albo przynajmniej 3 razy w roku: w grudniu przed świętami, w kwietniu przed świętami oraz w dowolnym, innym terminie,
 • udział w nabożeństwie różańcowym: minimum 3 razy w październiku w tygodniu o godz. 8:30 albo 17:15, w niedziele o godz. 16:30; różaniec dla młodzieży w piątki o godz. 17:15,
 • udział w Roratach: 2 razy w Adwencie w grudniu od poniedziałku do soboty o godz. 6:30,
 • udział w Drodze krzyżowej: 2 razy w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w piątki o godz. 8:30, 15:45, 17:15 lub 18:30 (Droga krzyżowa dla młodzieży),
 • udział w Gorzkich żalach: 1 raz w Wielkim Poście w marcu/kwietniu w niedzielę o godz. 16:15,
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole,
 • udział w rekolekcjach parafialnych.

Uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwach oraz spowiedź muszą być udokumentowane podpisem księdza w zakrystii.

Aplikacja PentacostApp

Proszę aby kandydaci do bierzmowania z klas 7 i 8 pobrali na swoje smartfony aplikację PentecostApp

Proszę się zarejestrować: jest to konieczne, aby móc dołączyć do grupy jako uczestnik.

Znajdźcie swoją grupę pośród załączonych linków wraz z instrukcją:

Kody dołączeń:

Klasa 7, grupa niedzielna I: flPmjosD

Klasa 7, grupa niedzielna II: S6nwS5JM

Klasa 7, grupa środowa: pxq4GNCT

Klasa 8, grupa niedzielna I: twYmE7tG

Klasa 8, grupa niedzielna II: kebwgAqg

Klasa 8, grupa środowa: BTC9jLZ8

 

Na spotkanie zaliczeniowe obowiązkowo kandydat/-ka przychodzi z jednym z rodziców.
Plan spotkania:
> Krótka katecheza dla młodzieży i rodziców
> Kto może być świadkiem do bierzmowania?
> Indywidualne odpowiedzi na pytania
> Patron bierzmowania
Na spotkaniu będą potrzebne informacje do wypełnienia zaświadczenia o bierzmowaniu:
> imię z bierzmowania (wybrany patron/patronka bierzmowania)
> data i miejsce chrztu (kandydaci z naszej parafii podają przynajmniej rok i miesiąc swojego chrztu)
Kandydaci spoza tutejszej parafii muszą dostarczyć metrykę chrztu z parafii w której byli ochrzczeni.
Imię i nazwisko świadka do bierzmowania.
Kandydaci mają przynieść że sobą indeks do bierzmowania.
Można przyjść na spotkanie innej grupy, w innym terminie.
 • Spotkania dla kandydatów odbywają się w grupach (w salce katechetycznej bł. Wincentego Kadłubka, wejście od strony os. Szkolnego )
 • Kandydaci z klasy 7. i 8. proszeni są o pobranie aplikacji na smartfon PentecostApp i dołączenie do swojej grupy.

Zachęcamy młodzież do regularnego uczestnictwa we Mszach św., skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i udziału w nabożeństwach .