Figura św. Michała Archanioła 1 stycznia 2017 r. w Krakowie uformował się drugi Zastęp Rycerzy św. Michała Archanioła. Opiekunem duchowym Zastępu Rycerzy św. Michała Archanioła jest o. Augustyn. Dotychczasowy zastęp działający w tutejszej parafii  (do końca 2016) przeniósł się do sąsiedniej parafii św. Bartłomieja w Krakowie-Mogile.

Apostolski ruch zwany Rycerstwem św. Michała Archanioła powstał w Polsce w 1994 r. z inicjatywy ks. Mariana Polaka CSMA. Aktualnie Animatorem Generalnym Rycerstwa jest ks. Piotr Prusakiewicz CSMA. Rycerstwo Św. Michała Archanioła posiada swój „Statut”, zatwierdzony przez przełożonego Zgromadzenia Księży Michalitów, ks. Kazimierza Tomaszewskiego CSMA, podpisany w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami).

Zadaniem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez Szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł.

Podstawowym obowiązkiem Rycerzy jest ciągły wysiłek trwania w stanie łaski uświęcającej. W każdy piątek Rycerze uczestniczą w sposób pełny we Mszy św., poszczą o chlebie i wodzie oraz odmawiają trzy proste egzorcyzmy (za Kościół katolicki, za Ojczyznę i za cały świat). Ponadto odmawiają inne modlitwy (za siebie i za innych Rycerzy, za kuszonych i czyniących źle), uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych (zwanych chórami uwielbienia) lokalnego Zastępu Rycerzy, prowadzą intensywne życie duchowe i starają się różnymi sposobami szerzyć cześć św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów. Rycerze św. Michała Archanioła powinni wyzwalać się z wszelkich nałogów i uzależnień.

Spotkania Rycerzy:

1. WTOREK MIESIĄCA, godz. 18:00

Msza św., po Mszy modlitwa uwielbienia Boga z aniołami i archaniołami. Spotkania odbywają się również w wakacje. Do wspólnej modlitwy zapraszamy także wszystkich czcicieli Aniołów i Archaniołów oraz noszących szkaplerz św. Michała Archanioła! Swoje intencje modlitewne można spisać i podać Rycerzom w trakcie chóru uwielbienia lub przesłać na adres: parafia@szklanedomy.cystersi.pl wpisując w temacie wiadomości „Rycerstwo św. Michała”.

Któż jak Bóg!


SZKAPLERZ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Celem przyjęcia Szkaplerza jest oddawanie czci świętemu Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać: wolność, obronę i rozwój Kościoła świętego; łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych; siłę w walce z nałogami i wadami; obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami; ustanie przekleństw, bluźnierstw, zgorszeń; nawrócenie wszystkich grzeszników; ducha łagodności i pokory serca oraz wzrost wiary, nadziei i miłości; utwierdzenie Królestwa Bożego w świecie przez potężne orędownictwo Matki Bożej Królowej Aniołów i Świętych; wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów; łaskę dobrej i świątobliwej śmierci.

Przyjmujący Szkaplerz zobowiązują się do noszenia go (w formie płóciennej lub medalika – jak na zdjęciu) i codziennego odmawiania modlitwy (egzorcyzmu prostego): Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zadania czcicieli św. Michała Archanioła: rozsławianie czci św. Michała Archanioła i modlitwa o Królestwo Chrystusa i Maryi Niepokalanej; świadectwo chrześcijańskiego życia i zachęcanie innych do wierności Bogu; troska o ocalenie dzieci i młodzieży przed zgorszeniem moralnym; modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Dobra duchowe, w których uczestniczą czciciele św. Michała Archanioła: w każdy pierwszy wtorek miesiąca Msza św. w intencjach czcicieli św. Michała Archanioła (zarówno żyjących jak i zmarłych); udział we wspólnych modlitwach odmawianych w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła.

Szkaplerz można nabyć (w zakrystii) i przyjąć w naszej parafii w pierwszy wtorek miesiąca. W tym celu należy zgłosić się przed Mszą św. do zakrystii o godz. 17:45.

Więcej o szkaplerzu znajdziesz tutaj.

Zobacz galerię zdjęć z nawiedzenia figury św. Michała Archanioła w naszej parafii.