Mała Siostra MagdalenaZgromadzenie Małych Sióstr Jezusa jest jedną z kilkunastu wspólnot powstałych w oparciu o duchowość bł. Karola de Foucauld. Pierwsza wspólnota została założona 8 września 1939 r. przez Magdalenę Hutin w Algierii (w Afryce). Początkowo miało to być małe koczownicze zgromadzenie zakonne żyjące kontemplacją Jezusa pośród ubogich muzułmanów.

Bł. Karol de FoucauldDziś siostry są obecne w prawie 70 krajach świata, na wszystkich kontynentach. Tworzą małe, 3-4 osobowe wspólnoty i starają się naśladować ukryte życie Jezusa w Nazarecie, mieszkając np. w bloku albo w domku jednorodzinnym. Fizyczną, nisko kwalifikowaną pracą zarabiają na własne utrzymanie. W swoich mieszkaniach jeden pokój przeznaczają zawsze na kaplicę, w której jest obecny Najświętszy Sakrament. To jest serce ich życia, miejsce, gdzie adorują Boga i modlą się za ludzi, wśród których żyją i pracują.

Osoba i życie bł. Karola są u źródeł duchowości kilku wspólnot i grup, zakonnych i świeckich obecnych w naszym Kościele w Polsce: małe siostry Jezusa, mali bracia Jezusa, Wspólnota Kapłańska Jesus-Caritas, Instytut świecki Jesus-Caritas, Braterstwo świeckie, wspólnota Rodzin Duży Dom, wspólnoty kleryckie.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Te słowa Ewangelii dogłębnie wstrząsnęły życiem bł. Karola. Zrozumiał, że każdy najmniejszy spośród jego braci jest samym Chrystusem. W czasie czuwania przed tegorocznym Synodem o rodzinie papież Franciszek wspomniał brata Karola w kontekście ukrytego życia Nazaretu i relacji pełnych miłości między ludźmi: „[Brat Karol] poprzez apostolstwo dobroci stał się wszystkim dla wszystkich; pociągnięty przez życie pustelnicze, zdał sobie sprawę, że nie można wzrastać w miłości Boga, unikając posługiwania sobie nawzajem w relacjach międzyludzkich. Bowiem kochając innych, uczymy się kochać Boga; i pochylając się nad bliźnim, wznosimy się do Boga. Poprzez braterską i solidarną bliskość wobec najuboższych i opuszczonych, uświadomił sobie, że w końcu to oni są tymi, którzy nas ewangelizują, pomagając nam wzrastać w człowieczeństwie”.

O aktualności duchowości Nazaretu dla dzisiejszego Kościoła mówił też kardynał Ratzinger: „Nazaret ma nieustanne przesłanie dla Kościoła. Nowe Przymierze nie zaczyna się w Świątyni, ani na Świętej Górze, ale w mieszkaniu Dziewicy, w domu robotnika, w jednym z zapomnianych miejsc Galilei pogan, skąd nikt nie oczekiwał niczego dobrego. To właśnie stamtąd Kościół będzie mógł wyruszyć na nowo i uzdrowić się. Nie będzie mógł nigdy udzielić prawdziwej odpowiedzi na bunt naszego wieku przeciwko władzy bogactwa, jeśli w swoim własnym łonie, Nazaret nie będzie przeżytą rzeczywistością…” (Arcybiskup Monachium, kardynał Józef Ratzinger, w „le Dieu de Jesus-Christ”, 1976).

Na terenie naszej parafii siostry mieszkają w os. Centrum A 6/45. Z siostrami można kontaktować się telefonicznie (tel.: 12-644-48-06) lub mailowo (e-mail: msjkrak@gmail.com). Więcej o Zgromadzeniu na stronie: www.male-siostry-jezusa.org.