Liturgiczna Służba Ołtarza obejmuje w naszej parafii:

  • kandydatów na ministrantów i ministrantów (opiekun: o. Augustyn Spasowicz OCist)
  • kandydatów na lektorów i lektorów (opiekun: o. Gerard Staszczyszyn OCist)
  • diakonię parafialną (opiekun: o. Augustyn Spasowicz OCist)
  • nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (opiekun: o. Augustyn Spasowicz OCist)

Ponadto w naszej parafii istnieje asysta procesyjna (opiekun: o. Augustyn Spasowicz OCist). oraz schola dziecięca (opiekun: s. Elżbieta Prasil) – próby śpiewu w niedziele o godz. 9:30 w sali Światło-Życie.

Każdy lektor i ministrant ma obowiązek służby przy ołtarzu w niedzielę. Lektorzy z klasy 7 i 8 przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, mają obowiązek służenia w tygodniu.

Czytania mszalne na każdy dzień znajdziesz tutaj.

Zobacz zdjęcia: